Zoologen

Sverre Sjölander, professor i zoologi: "De har ett stort behov av att röra sig"