Veterinärerna

My Leffler, veterinär: "Grundproblemet är djurhållningen"

Mark Collins, veterinär: "Önskan att bete sig som en mink finns alltid där"