Minkfarmaren

Tidigare minkfarmaren Ingvar Johansson: "Djuren dödar varandra"

Ingvar Johansson är mycket kritisk till dagens burhållning av pälsdjur och hävdar att farmarna bara bryr sig om de pengar de tjänar på djuren.

– Det är därför man har tusentals djur på farmerna. Man räknar helt enkelt med ett stort svinn. I dagens farmer har djuren inte möjlighet till någon form av naturligt liv. Under min tid i branschen försökte jag påverka de andra farmarna. Men de var inte intresserade av att förbättra verksamheten.

Att så många pälsdjur dör i olika sjukdomar på farmerna har sin grund i vantrivseln, anser Johansson.

– Det är vanligt med olika sjukdomar och även att djuren dödar varandra eller sig själva.
Kannibalism finns på alla farmer, berättar Johansson. På en stor pälsfarm kan det finnas mellan 5 000 och 10 000 avelshonor. I varje kull föds cirka fem ungar. Man kan räkna med att åtminstone en mink i varje kull blir ihjälbiten av de andra ungarna. Det innebär att det är tusentals minkvalpar som dör varje år! Även bland de vuxna djuren förekommer mycket kannibalism.

– Det är också vanligt att man ”flushar” honorna innan de ska para sig. Det betyder att man inte ger dem någon föda i slutet av februari. I mars, när djuren blir könsmogna, får honorna äta obegränsat med mat och föder på så sätt fler valpar. Denna metod innebär stort lidande för djuren. Inte minst om maten fryser fast när svältperioden är över. Då svälter djuren helt enkelt ihjäl. Det har hänt att stora delar av djurbesättningarna har dött på det viset. Så gott som alla farmer i Sverige bedriver flushing.

Intervjun är en nedkortad version av en artikel som Jens Holm ursprungligen skrev och som var införd i tidningen Djurens Rätt 1/99.