Svensk pälsindustri

26

I Sverige finns det i dagsläget omkring 75 minkfarmer och ungefär hälften av dem finns i Sölvesborg och en stor del är även koncentrerade till Skara. Se en lista över Sveriges minkfarmerhär. Detta kan jämföras med att det fanns ungefär 200 farmer i Sverige i början av 2000-talet.

Men medan vissa lägger ner bygger andra ut, och fortfarande föds, dödas och flås det omkring 1 miljon minkar årligen i landet. Ungefär 64% av världens minkproduktion sker i Europa och Sveriges uppfödning av minkar motsvarar 2 procent av den produktionen.

Minkarna lever hela livet i en gallerbur med en liten bolåda till. Burarna står i långa rader i kallade skugghus, som har tak men inga väggar. En del minkar föds även upp i kallade inomhusstallar och andra i före detta grisstall eller kostall.

varje farm lever tiotusentals minkar under sommarhalvåret och under vintern finns några tusen avelsdjur kvar. Den kallade pälsningen, majoriteten av djuren dödas, sker i november genom att djuren gasas ihjäl.

Det finns inga rävfarmer sedan 2001. Jordbruksverket inkom redan år 1995 med ett förslag till regeringen att rävar skulle hållas ett sätt förenligt med den svenska djurskyddslagen och de föreslog därför att rävar skulle hållas i grupp med möjlighet att gräva och hållas i väldigt stora burar. Detta innebar i praktiken att det var ekonomiskt olönsamt att föda upp rävar för pälsproduktion. När rävfarmerna tvingades stänga fanns det bara ett 15-tal rävfarmer kvar.

Det har även under 2013/2014 blivit en förändring i reglerna för uppfödning av chinchilla för pälsproduktion i Sverige. Det finns dock endast en farm kvar utanför Enköping som fått stark kritik av Länsstyrelsen och nu fortsätter sin verksamhet olagligt. Läs mer om den sista chinchillafarmen och se bilder därifrån här.

För mer information om pälsindustrin: ladda ner vår rapport!